Rozwój gospodarczy część I

Toruń, założony w r. 1231, już w rok po powstaniu rządził się prawem magdeburskim. Od tej też daty rozpoczyna się rozwój tego miasta. Był czas, że nazywano Toruń “Królową Wisły”. I słusznie. Położony nad rzeką, jedną z najważniejszych arterii wodnych środkowej Europy, znajdował się Toruń na skrzyżowaniu wielu bardzo ważnych dróg lądowych. Ciągnął wszechstronne korzyści ze swego wyjątkowo sprzyjającego położenia, które z biegiem czasu zmieniło się niewiele i fabrykaktóre do dziś dnia czyni z Torunia jeden z ważniejszych ośrodków życia handlowego w Polsce. W czasach, gdy pod ratusz toruński kładziono kamień węgielny, Toruń posiadał o jeden atut więcej, by rozwinąć się wspaniale. Był on miastem granicznym. Prowadził ożywiony handel z Polską. Stamtąd sprowadzał drzewo, zboże, sól, miód, wosk, wełnę, dostarczał zaś Polsce w zamian te wszystkie towary, które doń przychodziły drogą wodną via Gdańsk. Śmiało rzec można, że rozwój Torunia, jego rozkwit w początkach istnienia byłby nie do pomyślenia, bez udziału Polski. Polska stworzyła Toruń, ów Toruń, który do dziś dnia imponuje rozmachem rozplanowania i okazałością. Korzystając ze swego uprzywilejowanego stanowiska jako główny punkt wymiany handlowej z Polską, Toruń szybko rośnie, rozszerza sferę swej ekspansji handlowej. Buduje własne okręty, wychodzi poza koryto Wisły. Nawy toruńskie nawigują po morzach dalekich pod osłoną bandery hanzeatyckiej, bo Toruń przystępuje do Hanzy. Pomiędzy Toruniem a Gdańskiem rozpoczyna się walka o wpływy, o sferę ich zasięgu.Zobacz też

 • Rozwój gospodarczy część II

  Już w połowie XIV wieku Toruń uzyskuje prawo składowe. Przywilej ten potwierdzają miastu królowie polscy. W ten sposób Toruń zwycięsko broni swego stanowiska, kardynalnego portu rzecznego, rozdzielnika dóbr, przywożonych morzem do Gdańska i wywożonych przez ten port....

 • Rozwój ekonomiczny i kulturalny część I

  Rozwijający się handel i wzrost zamożności pobudza równolegle wzrost kultury, rozwija się także szkolnictwo. Stroband, wielki Stroband, zakłada gimnazjum toruńskie, kładzie podwaliny pod bibliotekę publiczną, przyozdabia ratusz, tworzy z Torunia ośrodek wiedzy i piękna. ...

 • Rozwój ekonomiczny i kulturalny część II

  Toruń odczuł rozbiór Polski jako osobistą klęskę. Zamknął bramy przed prusakami. Stosunek rządu pruskiego do miasta był zupełnie pozbawiony jakiegokolwiek zrozumienia jego potrzeb. Gdy w 7 lat po przejęciu przez prusaków, król pruski zjechał do Torunia, nie przyjął delegacji kupieckiej, która chciała mu wyłuszczyć potrzeby miasta...

 • Zobacz nowoczesne fotele biurowe, krzesła biurowe oraz krzesła konferencyjne liderłw branźy meblarskiej.
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.