Książnica Miejska część I

Jubileuszowy dzień 19 lutego 1923 r. jest datą powstania Książnicy Miejskiej im. Kopernika, składającej się z dawnej Biblioteki miejskiej oraz oddanych przez właścicieli w administrację miastu Toruń księgozbiorów Gimnazjum państwowego męskiego w Toruniu, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa “Copernicus Verein fur Wissenschaft und Kunst”. Nowo powstała książnica otrzymała spuściznę bogatą odpowiadającą przeszłości miasta. Książnica jest największym u nas w Polsce zbiorem słowa drukowanego, dotyczącym dziejów historii kultury Pomorza i dawnych Prus Królewskich. Jako źródło poznania historii miasta, w którym znajduje się książnica, jest ona również największym u nas zbiorem materiałów drukowanych w tym zakresie. Połączone działy “torunensia” biblioteki gimnazjalnej i miejskiej uzupełniają się nawzajem. Obok szeregu różnorodnych prac o Toruniu, książnica posiada największy zbiór druków od XVI wieku poczynając, w Toruniu tłoczonych, a produkcja drukarska Torunia w wiekach ubiegłych była bogata i ciekawa. Dosadnie świadczą o dawnej kulturze drukarskiej i naukowej miasta fakty, że w XVII wieku tłoczono tu teksty greckie, a na początku XVIII stulecia nawet prace naukowe z tekstem arabskim.Zobacz też

 • Książnica Miejska część II

  Trzecią specjalnością książnicy dzięki połączeniu bibliotek jest zasobna kolekcja “copernicanów” z pierwszym wydaniem “De revolutionibus orbium coelestium…”, Norymberga, Jan Petreius 1543 na czele. Dzieje bibliotek, które dziś składają się na jedną całość, sięgają końca XV i początki XVI stulecia...

 • Książnica Miejska część III

  Od XVI w. wykładano w gimnazjum język polski, a działalność naukowa profesorów toruńskich utrzymujących żywe stosunki z zagranicą jest godna uwagi. Oni, szczególnie w czasach saskich, “pierwsi - słuszne są słowa Łukaszewicza - obudzili w Polsce zamiłowanie do rzeczy ojczystych”...

 • Książnica Miejska część IV

  Biblioteka gimnazjalna zawiera równie cenne materiały do dziejów reformacji, a dzięki połączeniu się z nią księgozbioru kolegium 00. jezuitów w Toruniu do dziejów katolicyzmu. Wkrótce po przekazaniu w 1594 przez Strobanda dawnej biblioteki radzieckiej do księgozbioru gimnazjalnego powstaje nowa, która nie dochowała się do naszych czasów...

 • Polecane przez uźytkownikłw mikrofony Rode i innych marek.
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.