Książnica Miejska część IV

Biblioteka gimnazjalna zawiera równie cenne materiały do dziejów reformacji, a dzięki połączeniu się z nią księgozbioru kolegium 00. jezuitów w Toruniu do dziejów katolicyzmu. Wkrótce po przekazaniu w 1594 przez Strobanda dawnej biblioteki radzieckiej do księgozbioru gimnazjalnego powstaje nowa, która nie dochowała się do naszych czasów wskutek pożaru ratusza podczas oblężenia miasta przez Szwedów w r. 1703. W XVIII stuleciu księgozbiór radziecki powiększa się znacznie, częściowo dzięki licznym przez magistrat czynionym zakupom dzieł z licytacji prywatnych księgozbiorów toruńskich. W drugiej połowie XIX wieku z księgozbioru wyłączono cenny dział rękopisów, przenosząc do archiwum miejskiego. Biblioteka miasta dla połączonych księgozbiorów ma te doniosłe znaczenie, że skupia się w niej największa ilość dzieł dotyczących Pomorza i Torunia, stanowiących współczesną główną wartość naukową księgo zbioru. Biblioteka Towarzystwa Copernicus Verein założona w r. 1885 ma charakter księgozbioru ściśle naukowego. Wyróżnia się ona wśród innych bibliotek toruńskich doskonale opracowanym katalogiem kartkowym, oraz szeregiem publikacji rozmaitych towarzystw naukowych niemieckich i zagranicznych, z którymi Towarzystwo Copernicus Verein pozostawało w wymianie, przesyłając swoje publikacje. Biblioteka Towarzystwa Naukowego w Toruniu mniej cenna niż pierwsze wspomniane dwa księgozbiory, jest nierównie droższa sercu współczesnego Polaka. Powstała ona w niezmiernie trudnych warunkach życia kulturalnego i naukowego polskiego na Pomorzu. W księgozbiorze zgromadzono pokaźną ilość dzieł naukowych w języku polskim ogłoszonych. Ścisłe obliczenia liczby druków książnicy nie zostały dokonane. W każdym razie przypuszczalna liczba dzieł wynosi około 100.000. Wśród największych bibliotek polskich książnica zajmuje poczytne miejsce.Zobacz też

 • Rozwój gospodarczy część I

  Toruń, założony w r. 1231, już w rok po powstaniu rządził się prawem magdeburskim. Od tej też daty rozpoczyna się rozwój tego miasta. Był czas, że nazywano Toruń “Królową Wisły”. I słusznie. Położony nad rzeką, jedną z najważniejszych arterii wodnych środkowej Europy, znajdował się Toruń na skrzyżowaniu wielu bardzo ważnych dróg lądowych...

 • Rozwój gospodarczy część II

  Już w połowie XIV wieku Toruń uzyskuje prawo składowe. Przywilej ten potwierdzają miastu królowie polscy. W ten sposób Toruń zwycięsko broni swego stanowiska, kardynalnego portu rzecznego, rozdzielnika dóbr, przywożonych morzem do Gdańska i wywożonych przez ten port...

 • Rozwój ekonomiczny i kulturalny część I

  Rozwijający się handel i wzrost zamożności pobudza równolegle wzrost kultury, rozwija się także szkolnictwo. Stroband, wielki Stroband, zakłada gimnazjum toruńskie, kładzie podwaliny pod bibliotekę publiczną, przyozdabia ratusz, tworzy z Torunia ośrodek wiedzy i piękna...

 • Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.