Książnica Miejska część II

Trzecią specjalnością książnicy dzięki połączeniu bibliotek jest zasobna kolekcja “copernicanów” z pierwszym wydaniem “De revolutionibus orbium coelestium…”, Norymberga, Jan Petreius 1543 na czele. Dzieje bibliotek, które dziś składają się na jedną całość, sięgają końca XV i początki XVI stulecia. W r. 1594 znakomity burmistrz Henryk Stroband przeprowadza reformę protestanckiego gimnazjum miejskiego, tworząc klasę najwyższą (suprema) o charakterze wykładów uniwersyteckich. Wówczas to powstaje słynna biblioteka gimnazjalna. Bogactwo zbiorów biblioteki gimnazjalnej odpowiada w zupełności stanowisku, jakie zajmowało protestanckie gimnazjum toruńskie w porównaniu z innymi szkołami istniejącymi na terenie dawnej Rzeczypospolitej. Znaczenie gimnazjum toruńskiego trafnie określił już w roku 1849 Józef Łukaszewicz “gimnazjum toruńskie, wywierało wpływ wielki na oświatę w Polsce. Do niego bowiem uczęszczało bardzo wiele młodzieży polskiej wyznania protestanckiego z pierwszych nawet domów. Za rektorstwa Konrada Grassera (od r. 1611 do 1630) chodziło do tej szkoły 157 młodych Polaków…” Poziom nauczania w gimnazjum w XVII i XVIII stuleciu był nierównie wyższy od współczesnych szkół w innych miejscowościach Rzeczypospolitej.Zobacz też

 • Książnica Miejska część III

  Od XVI w. wykładano w gimnazjum język polski, a działalność naukowa profesorów toruńskich utrzymujących żywe stosunki z zagranicą jest godna uwagi. Oni, szczególnie w czasach saskich, “pierwsi - słuszne są słowa Łukaszewicza - obudzili w Polsce zamiłowanie do rzeczy ojczystych”...

 • Książnica Miejska część IV

  Biblioteka gimnazjalna zawiera równie cenne materiały do dziejów reformacji, a dzięki połączeniu się z nią księgozbioru kolegium 00. jezuitów w Toruniu do dziejów katolicyzmu. Wkrótce po przekazaniu w 1594 przez Strobanda dawnej biblioteki radzieckiej do księgozbioru gimnazjalnego powstaje nowa, która nie dochowała się do naszych czasów...

 • Rozwój gospodarczy część I

  Toruń, założony w r. 1231, już w rok po powstaniu rządził się prawem magdeburskim. Od tej też daty rozpoczyna się rozwój tego miasta. Był czas, że nazywano Toruń “Królową Wisły”. I słusznie. Położony nad rzeką, jedną z najważniejszych arterii wodnych środkowej Europy, znajdował się Toruń na skrzyżowaniu wielu bardzo ważnych dróg lądowych...

 • Sprawdź jakie buty będą na ulicach miast w tym sezonie. Zobacz na stronie ranking męskiego obuwia.
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.