Książnica Miejska część III

Od XVI w. wykładano w gimnazjum język polski, a działalność naukowa profesorów toruńskich utrzymujących żywe stosunki z zagranicą jest godna uwagi. Oni, szczególnie w czasach saskich, “pierwsi - słuszne są słowa Łukaszewicza - obudzili w Polsce zamiłowanie do rzeczy ojczystych”. W gimnazjum toruńskim uczyli lub słuchali nauk historyk Krzysztof Hartknoch, Jan Daniel Hoffman, autor pierwszej monografii o dziejach drukarstwa polskiego, Samuel Fryderyk Lauterbaeh, autor “Ariano Socinismus, olim in Polonia” (Franckfurth uno Leipzig 1725) i “Pohlnische Chronicke” (tamże 1727), Efraim Olof, autor “Polnische Liedergeschichte” (Danzig 1744), .Jan Michał Hube, fizyk i dyrektor Korpusu kadetów w Warszawie, Samuel Bogumił Linde i inni. Po tragicznych wypadkach toruńskich 1724 roku, gimnazjum chyli się ku upadkowi, a z chwilą rozbiorów Rzeczypospolitej kończy swą rolę dziejową. Szczególnie cenne są w księgozbiorze gimnazjalnym działy filologii klasycznej, historii, w szczególności zaś medycyny. W Toruniu dochowała się cenna kolekcja dawnych globusów; jeden niebieski - z roku 1551 znakomitego kartografa Gerarda Mercatora i wielkie globusy Wilhelma Jansoniusa Blaeu - niebieski z r. 1616 i ziemski z r. 1622Zobacz też

 • Książnica Miejska część IV

  Biblioteka gimnazjalna zawiera równie cenne materiały do dziejów reformacji, a dzięki połączeniu się z nią księgozbioru kolegium 00. jezuitów w Toruniu do dziejów katolicyzmu. Wkrótce po przekazaniu w 1594 przez Strobanda dawnej biblioteki radzieckiej do księgozbioru gimnazjalnego powstaje nowa, która nie dochowała się do naszych czasów...

 • Rozwój gospodarczy część I

  Toruń, założony w r. 1231, już w rok po powstaniu rządził się prawem magdeburskim. Od tej też daty rozpoczyna się rozwój tego miasta. Był czas, że nazywano Toruń “Królową Wisły”. I słusznie. Położony nad rzeką, jedną z najważniejszych arterii wodnych środkowej Europy, znajdował się Toruń na skrzyżowaniu wielu bardzo ważnych dróg lądowych...

 • Rozwój gospodarczy część II

  Już w połowie XIV wieku Toruń uzyskuje prawo składowe. Przywilej ten potwierdzają miastu królowie polscy. W ten sposób Toruń zwycięsko broni swego stanowiska, kardynalnego portu rzecznego, rozdzielnika dóbr, przywożonych morzem do Gdańska i wywożonych przez ten port...

 • Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.