Oblężenie część II

Samo zajmując prawy brzeg rzeki, dzierżyło ono mocno z pomocą oszańcowanego mostu także brzeg lewy i miało w swych rękach komunikację z Gdańskiem i innymi miastami nad dolną Wisłą. Rozumiało się, więc samo przez się, że pierwszym czynem wojennym po wyzwoleniu wnętrza państwa z nieprzyjacielskiej opresji będzie odebranie tego emporium handlowego i stróża drogi na północ. Przez długi czas nie można się było podjąć tego dzieła, gdyż Polska borykała się z wrogą koalicją szwedzko-brandenbursko-siedmiogrodzką. Jedynie wielka wyprawa kawaleryjska Czarnieckiego i Lubomirskiego w kwietniu 1656 roku dookoła Wielkopolski zawadziła o Toruń w przelocie, a biorący w niej udział, Jan Sobieski i Dymitr ks. Wiśniowiecki szarżowali z brawurą na szwedzkie przedmoście; poza tym starali się tylko obaj nasi wodzowie wejść w kontakt z radą miejską i mieszczanami, śląc do nich przez trębacza listy, które wywarły wówczas wielkie wrażenie i nawet zaniepokoiły komendanta garnizonu. Dopiero, więc we wrześniu roku następnego sytuacja wojenna na tyle się polepszyła. że można było pomyśleć o oblężeniu tego miasta. Po odejściu króla szwedzkiego przeciwko Duńczykom, po haniebnej kapitulacji Rakoczego pod Międzyborzem i odzyskaniu stolicy Krakowa, jeszcze tylko Prusy gniotła stopa najeźdźcy.Zobacz też

 • Oblężenie część III

  Pomieszczone w całym szeregu twierdz, jak Malborku, Elbląg, Sztum, Brodnica, Głowa, Grudziądz i Toruń załogi, - wszystkie razem nie o wiele zapewne przenosiły 10.000 ludzi, przeciwko nim natomiast mogli Polacy użyć poza własnymi siłami sprzymierzonej armii cesarskiej w sile 16.000 ludzi. będącej obecnie po zdobyciu Krakowa do dyspozycji...

 • Towarzystwo Naukowe część I

  Zygmunt Działowski, powstaniec z roku 1863 i podróżnik dał impuls do założenia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Z inicjatywy jego utworzył się komitet w Toruniu, do którego należeli prócz Działowskiego także dr Donimirski z Toruniu i M. Szczaniecki z Nawry. Komitet ten przygotował projekt statutu i zwołał zebranie konstytucyjne na 16 grudnia 1875 r. w Toruniu...

 • Towarzystwo Naukowe część II

  Wszystkiego tego dokonano dzięki energii prezesa, Ignacego Łyskowskiego. Po pierwszym okresie rozwoju nastąpił kilkuletni zastój. Ożywił TNT na nowo ks. Kujot z chwilą, gdy został jego prezesem. Liczba członków wzrasta szybko i dochodzi wreszcie do 600...

 • chwilłwki chwilłwki
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.