Oblężenie część III

Pomieszczone w całym szeregu twierdz, jak Malborku, Elbląg, Sztum, Brodnica, Głowa, Grudziądz i Toruń załogi, - wszystkie razem nie o wiele zapewne przenosiły 10.000 ludzi, przeciwko nim natomiast mogli Polacy użyć poza własnymi siłami sprzymierzonej armii cesarskiej w sile 16.000 ludzi. będącej obecnie po zdobyciu Krakowa do dyspozycji. Król Jan Kazimierz nie chciał tracić ani chwili czasu i parł do natychmiastowego działania, lecz dopiero po długich zabiegach zdołał przezwyciężyć starczą bezwładność i kunktatorstwo cesarskiego feldmarszałka Matzfelda. Wreszcie w październiku podstępuje dwukrotnie pod Toruń generał Montecuccoli z częścią sił austriackich, pali przedmieścia, zajmuje, leżący na zewnątrz twierdzy, kościół św. Jerzego, bombarduje Szwedów - i zdawałoby się - rozpoczyna oblężenie na dobre, lecz nastają zwykłe zimna i słoty jesienne, wobec czego zjazd w Bydgoszczy (początek listopada), w którym biorą udział król, Matzfeld i elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm, postanawia przerwać operacje wojenne i odesłać większą część wojska na leża zimowe, a w stosunku do nieprzyjaciela zadowolić się blokadą miast pruskich. Zaraz też generał de Souches pomaszerował z piechotą do Płocka i przeszedł tam na drugą stronę Wisły, prowadząc żołnierzy na kwatery do Wielkopolski, a Montecuccoli miał z rozkazu feldmarszałka postępować za nim z wolna na czele kawalerii.Zobacz też

 • Towarzystwo Naukowe część I

  Zygmunt Działowski, powstaniec z roku 1863 i podróżnik dał impuls do założenia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Z inicjatywy jego utworzył się komitet w Toruniu, do którego należeli prócz Działowskiego także dr Donimirski z Toruniu i M. Szczaniecki z Nawry. Komitet ten przygotował projekt statutu i zwołał zebranie konstytucyjne na 16 grudnia 1875 r. w Toruniu...

 • Towarzystwo Naukowe część II

  Wszystkiego tego dokonano dzięki energii prezesa, Ignacego Łyskowskiego. Po pierwszym okresie rozwoju nastąpił kilkuletni zastój. Ożywił TNT na nowo ks. Kujot z chwilą, gdy został jego prezesem. Liczba członków wzrasta szybko i dochodzi wreszcie do 600...

 • Towarzystwo Naukowe część III

  Wartość pracy TNT była i jest dla polskości Pomorza niezmiernie ważną, a dla oceny polskości tej dzielnicy może walorem decydującym. Praca ta jest samoistnym, rodzimym wyrazem polskiego ducha tu osiadłej ludności, jest nie tylko przenikaniem przeszłości...

 • Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.