Rozwój ekonomiczny i kulturalny część I

Rozwijający się handel i wzrost zamożności pobudza równolegle wzrost kultury, rozwija się także szkolnictwo. Stroband, wielki Stroband, zakłada gimnazjum toruńskie, kładzie podwaliny pod bibliotekę publiczną, przyozdabia ratusz, tworzy z Torunia ośrodek kulturawiedzy i piękna. Temu też Strobandowi zawdzięcza Toruń powstanie pierwszego zakładu przemysłowego na większą skalę. W r. 1540 powstaje tu pierwsza fabryka papieru. W kilkadziesiąt lat później kwitnie w Toruniu sukiennictwo. Lecz ani przemysł papierniczy, ani powstanie foluszy sukiennych nie zmieniło zasadniczej cechy handlu toruńskiego, na którym opierała się gospodarka miasta. Głównym produktem wymiany było zawsze zboże. Olbrzymia ilość spichlerzy, dochowanych do dziś, świadczy o tym najlepiej. Wiemy jednak ze źródeł, że istniejące spichrze nie wystarczały na potrzeby rosnącego wciąż handlu miasta. Toruń przeżywał okresy tak intensywnego obrotu zbożowego, że znaczną część domów prywatnych obracano na przygodne składy zboża. Życie Torunia ściśle było związane ze stanem politycznym Polski. Dopokąd w Polsce było dobrze, dotąd Toruń żył, rozwijał się, rósł w potęgę i bogactwa. Odkąd rozpoczął się upadek Polski, rozpoczął się również upadek Torunia. Trzeci rozbiór dokonał się wówczas, gdy miasto zmarniało tak, jakby po nim przeszła zaraza. Było cieniem cienia dawnej swej świetności.Zobacz też

 • Rozwój ekonomiczny i kulturalny część II

  Toruń odczuł rozbiór Polski jako osobistą klęskę. Zamknął bramy przed prusakami. Stosunek rządu pruskiego do miasta był zupełnie pozbawiony jakiegokolwiek zrozumienia jego potrzeb. Gdy w 7 lat po przejęciu przez prusaków, król pruski zjechał do Torunia, nie przyjął delegacji kupieckiej, która chciała mu wyłuszczyć potrzeby miasta...

 • Oblężenie część I

  Już od grudnia 1655 r. znajdował się Toruń w rękach szwedzkich i strzeżony był przez silną załogę. Gdy żywiołowe powstanie całego narodu polskiego przekonało rozbójnika Europy, króla Karola Gustawa, że ze swymi weteranami z trzydziestoletniej wojny nie jest w stanie utrzymać w uległości całej Rzeczypospolitej...

 • Oblężenie część II

  Samo zajmując prawy brzeg rzeki, dzierżyło ono mocno z pomocą oszańcowanego mostu także brzeg lewy i miało w swych rękach komunikację z Gdańskiem i innymi miastami nad dolną Wisłą. Rozumiało się, więc samo przez się, że pierwszym czynem wojennym po wyzwoleniu wnętrza państwa z nieprzyjacielskiej opresji będzie odebranie ...

 • Zobacz ciekawe propozyche na sylwester nad morzem same aktualne propozycje. Rezerwuj juź dziś!
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.