Rozwój ekonomiczny i kulturalny część II

Toruń odczuł rozbiór Polski jako osobistą klęskę. Zamknął bramy przed prusakami. Stosunek rządu pruskiego do miasta był zupełnie pozbawiony jakiegokolwiek zrozumienia jego potrzeb. Gdy w 7 lat po przejęciu przez prusaków, król pruski zjechał do Torunia, nie przyjął delegacji kupieckiej, która chciała mu wyłuszczyć potrzeby miasta. Jak bardzo ówczesne, w znacznej części mówiące po niemiecku mieszczaństwo toruńskie czuło się związane z Polską, dowodzi fakt, że jednym z postulatów, jakie delegacja kupiecka miała przedłożyć królowi pruskiemu, było żądanie założenia w Toruniu polskiego uniwersytetu, który zaspakajałby potrzeby naukowe ówczesnych Prus Południowych! Pod rządami pruskimi Toruń wegetował. Ze względu na politykę celną rosyjską nie mógł przez długi czas korzystać z okoliczności, które go uczyniły po raz drugi w dziejach miastem granicznym. Dopiero odprężenie stosunków celnych z Rosją dało impuls do ożywienia się ruchu handlowego. Toruń uzyskuje stałe połączenie z drugim brzegiem Wisły, buduje port drzewny, staje się siedzibą pierwszorzędnych firm przewozowych, zbożowych i drzewnych, tworzy poważną placówkę wiedzy zawodowej - szkołę przemysłową, jest tuż przed wojną miastem o 36.000 mieszkańców i należy do rzędu najważniejszych miast handlowych w Niemczech.Zobacz też

 • Oblężenie część I

  Już od grudnia 1655 r. znajdował się Toruń w rękach szwedzkich i strzeżony był przez silną załogę. Gdy żywiołowe powstanie całego narodu polskiego przekonało rozbójnika Europy, króla Karola Gustawa, że ze swymi weteranami z trzydziestoletniej wojny nie jest w stanie utrzymać w uległości całej Rzeczypospolitej...

 • Oblężenie część II

  Samo zajmując prawy brzeg rzeki, dzierżyło ono mocno z pomocą oszańcowanego mostu także brzeg lewy i miało w swych rękach komunikację z Gdańskiem i innymi miastami nad dolną Wisłą. Rozumiało się, więc samo przez się, że pierwszym czynem wojennym po wyzwoleniu wnętrza państwa z nieprzyjacielskiej opresji będzie odebranie...

 • Oblężenie część III

  Pomieszczone w całym szeregu twierdz, jak Malborku, Elbląg, Sztum, Brodnica, Głowa, Grudziądz i Toruń załogi, - wszystkie razem nie o wiele zapewne przenosiły 10.000 ludzi, przeciwko nim natomiast mogli Polacy użyć poza własnymi siłami sprzymierzonej armii cesarskiej w sile 16.000 ludzi. będącej obecnie po zdobyciu Krakowa do dyspozycji...

 • Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.