Rozwój gospodarczy część II

Już w połowie XIV wieku Toruń uzyskuje prawo składowe. Przywilej ten potwierdzają miastu królowie polscy. W ten sposób Toruń zwycięsko broni swego stanowiska, kardynalnego portu rzecznego, rozdzielnika dóbr, przywożonych morzem do Gdańska i wywożonych przez ten port. W wieku XV zjawia się nowy konkurent dla Torunia, współzawodnik groźny, bo wyposażony w środki przymusu państwowego. Zakon Krzyżacki staje do walki ekonomicznej z własnymi miastami. Osłabia je wewnętrznie, tamując samorząd, nakłada na nie haracz w postaci sowitych opłat za przywileje, których nie szanuje. Dezorganizuje w ten sposób życie gospodarcze po to, bytem łatwiej dokonywać transakcji handlowych na własny rachunek. Miasta pruskie są podminowane. Widzą swój rychły upadek o ile nie zmienią pana. To je skłania do odegrania wybitnej roli w akcji, przygotowującej przywilej inkorporacyjny który wydał Kazimierz Jagiellończyk. Toruń w Trzynastoletniej Wojnie odgrywa rolę niemal przodującą. Pokój toruński kończy tę wojnę. Odtąd rozpoczyna się prawdziwy rozwój gospodarczy Torunia. Miasto uzyskuje prawo bicia własnej monety. Dobrobyt ogólny wzrasta. Stopa życiowa mieszkańców Torunia podnosi się. Patrycjat miejski kocha się w zbytku. Powstają w tym okresie budynki, świadczące o zamożności i kulturze mieszczaństwa toruńskiego. Miasto liczy z początkiem XVI wieku 30.000 mieszkańców. Jest większe od ówczesnego Poznania.Zobacz też

 • Rozwój ekonomiczny i kulturalny część I

  Rozwijający się handel i wzrost zamożności pobudza równolegle wzrost kultury, rozwija się także szkolnictwo. Stroband, wielki Stroband, zakłada gimnazjum toruńskie, kładzie podwaliny pod bibliotekę publiczną, przyozdabia ratusz, tworzy z Torunia ośrodek wiedzy i piękna...

 • Rozwój ekonomiczny i kulturalny część II

  Toruń odczuł rozbiór Polski jako osobistą klęskę. Zamknął bramy przed prusakami. Stosunek rządu pruskiego do miasta był zupełnie pozbawiony jakiegokolwiek zrozumienia jego potrzeb. Gdy w 7 lat po przejęciu przez prusaków, król pruski zjechał do Torunia, nie przyjął delegacji kupieckiej, która chciała mu wyłuszczyć potrzeby miasta...

 • Oblężenie część I

  Już od grudnia 1655 r. znajdował się Toruń w rękach szwedzkich i strzeżony był przez silną załogę. Gdy żywiołowe powstanie całego narodu polskiego przekonało rozbójnika Europy, króla Karola Gustawa, że ze swymi weteranami z trzydziestoletniej wojny nie jest w stanie utrzymać w uległości całej Rzeczypospolitej ...

 • Zobacz aktualne oferty na sylwester 2017 Rezerwuj juź dziś!
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.