Toruń i morze część V

Te podstawowe gałęzie pomorskiego przemysłu mogą się utrzymać na poziomie przedwojennym tylko w tym wypadku, jeżeli Pomorze będzie mogło wyzyskać prerogatywy geograficzne, t. j. bliskość morza i sieć dróg wodnych. Dla przemysłu pomorskiego uspławnienie Wisły i budowa kanału Górny Śląsk - Toruń, jest kardynalnym warunkiem rozwoju gospodarczego. Tak, więc Toruń jest kluczem do morza dla całej Polski, jest ośrodkiem, w którym skupiają się najżywotniejsze interesy Pomorza, jest, więc i będzie tego Pomorza stolicą. W mieście tym skupiają się; interesy tej dzielnicy, której dobrobyt związany jest z dobrobytem Torunia. Nigdzie może w całej Polsce nie zachodzi taka zgodność, takie wzajemne podporządkowanie, jak właśnie w tym wypadku. Wszelkie, więc usiłowania odwrócenia tej bijącej w oczy prawdy, usiłowania zepchnięcia Torunia ze stanowiska stolicy Pomorza są skazane na zagładę. Nie wolno zapoznawać prawd geograficznych i historycznych.Zobacz też

 • Transport część I

  Toruń za czasów zaborczych traktowany był jako jedyne, centralne niejako wrota pomiędzy Wschodem, a Zachodem. Wisłą, a później zbudowaną w r. 1861 pierwszą linią kolejową łączącą ówczesną Rosję z Prusami, a przez nie z Zachodem, szedł cały niemal handel lądowy...

 • Transport część II

  Nic dziwnego więc, że przez Toruń przejeżdża znaczna ilość pociągów zarówno osobowych dalekobieżnych, jak lokalnych i towarowych. Przez stacje Toruń (Przedmieście, Miasto, Mokre, Szkolną) przejeżdża 138 pociągów osobowych zwyczajnych, 16 pociągów osobowych pospiesznych...

 • Toruń międzywojenny część I

  Powrót do Polski osłabia na pewien, krótki zresztą okres czasu tętno życia gospodarczego Torunia. Miasto musiało się przystosować do zmienionych warunków istnienia. Po tej chwilowej depresji Toruń poczyna wzrastać a jego gospodarka rozwijać się. I to w szybkim bardzo tempie...

 • czartery jachtłw chorwacja yachticacharter.pl/oferta-czarter_jachtow
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.