Toruń i morze część I

Włączenie Pomorza do granic Rzeczypospolitej stworzyło dlań nadzwyczaj korzystne warunki rozwojowe. Pomorze, które, pod panowaniem pruskim, było gospodarczo zaniedbane, stało się obecnie jedynym połączeniem Państwa Polskiego z morzem, pomostem, przez który siłą rzeczy przejść musi cały handel morski. Pomorze w porównaniu z innymi dzielnicami Państwa posiada dość gęstą sieć szos i kolei żelaznych. Jednakże położenie geograficzne Pomorza, jako też warunki historyczne sprawiły, iż sieć ta nie odpowiada ściśle potrzebom ani ludności miejscowej, ani kraju. Jest ona dostosowana do polityki gospodarczej rządów zaborczych. Zasadniczy kierunek głównych linii kolejowych prowadzi ze wschodu na zachód - do Berlina. W obecnych zaś warunkach najważniejszym byłoby połączenie z południa na północ, Zagłębia Węglowego z morzem. Należy jednak zdać sobie jasno sprawę z tego, że budowa linii kolejowych nie rozstrzygnie całkowicie i ostatecznie sprawy związania morza z resztą Polski. I to dla wielu powodów. Wyliczmy najważniejsze z nich. Poza węglem Polska wywozi i przywozi inne surowce i przeroby. Przewóz tych dóbr kolejami będzie zawsze niedogodny, a przynajmniej nieekonomiczny.Zobacz też

 • Toruń i morze część II

  Frachty kolejowe bowiem w Polsce, i na całym świecie zresztą, zawsze są drogie i nie wytrzymują współzawodnictwa z frachtami wodnymi. Ponieważ na rynku wszechświatowym musimy konkurować nie tylko dobrocią wywożonych przez nas towarów, lecz ich taniością...

 • Toruń i morze część III

  Linia kolejowa Bydgoszcz - Gdynia jest paliatywem. Jest ona doraźnym załatwieniem palącej istotnie potrzeby. Doraźnym, lecz bynajmniej nie najkorzystniejszym dla Polski. Uspławnienie Wisły i budowa kanału węglowego Górny Śląsk - Toruń od razu wyznaczy połączeniu kolejowemu z morzem należyte stanowisko...

 • Toruń i morze część IV

  Utrzymanie tej intensywności na należytym poziomie jest najważniejszym zadaniem rolnictwa pomorskiego. Zadanie to już i w chwili obecnej trudne jest do spełnienia, rolnictwo zaś pomorskie przechodzi stały kryzys. Odległość od Zagłębia węglowego, a co za tym idzie wysokie stawki transportowe...

 • sale konferencyjne pod warszawą www.marinadiana.pl/pl23,centrum_konferencyjne.html
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.