Toruń i morze część IV

Utrzymanie tej intensywności na należytym poziomie jest najważniejszym zadaniem rolnictwa pomorskiego. Zadanie to już i w chwili obecnej trudne jest do spełnienia, rolnictwo zaś pomorskie przechodzi stały kryzys. Odległość od Zagłębia węglowego, a co za tym idzie wysokie stawki transportowe, opłacane od węgla, nawozów sztucznych i t. p. obniżają znacznie ogólną dochodowość warsztatów rolnych na Pomorzu i nie pozwalają na dokonywanie kosztownych inwestycji, nie pozwalają na gospodarkę intensywną, na podnoszenie poziomu kultury, a więc wydatności gospodarstw rolnych na Pomorzu. Jedną z najbardziej rozwiniętych grup przemysłowych na Pomorzu jest przemysł drzewny. Największym jednak hamulcem rozwoju przemysłu drzewnego na Pomorzu jest brak na miejscu surowca. Rozwój tartaków nie odpowiada tym ilościom drzewa, jakich lasy tutejsze mogą dostarczyć. Ogromna ilość młynów na Pomorzu również może być całkowicie wyzyskana tylko pod warunkiem dowozu zboża z innych województw. Cegielnie pomorskie nie są też obliczone na konsumpcję wyłącznie miejscową. Eksport zaś cegły, dachówki i rur drenażowych jest uniemożliwiony wskutek drożyzny transportu.Zobacz też

 • Toruń i morze część V

  Te podstawowe gałęzie pomorskiego przemysłu mogą się utrzymać na poziomie przedwojennym tylko w tym wypadku, jeżeli Pomorze będzie mogło wyzyskać prerogatywy geograficzne, to jest bliskość morza i sieć dróg wodnych...

 • Transport część I

  Toruń za czasów zaborczych traktowany był jako jedyne, centralne niejako wrota pomiędzy Wschodem, a Zachodem. Wisłą, a później zbudowaną w r. 1861 pierwszą linią kolejową łączącą ówczesną Rosję z Prusami, a przez nie z Zachodem, szedł cały niemal handel lądowy...

 • Transport część II

  Nic dziwnego więc, że przez Toruń przejeżdża znaczna ilość pociągów zarówno osobowych dalekobieżnych, jak lokalnych i towarowych. Przez stacje Toruń (Przedmieście, Miasto, Mokre, Szkolną) przejeżdża 138 pociągów osobowych zwyczajnych, 16 pociągów osobowych pospiesznych...

 • Zobacz najciekawsze oferty wakacyjne na rok 2013
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.