Toruń i morze część II

Frachty kolejowe bowiem w Polsce, i na całym świecie zresztą, zawsze są drogie i nie wytrzymują współzawodnictwa z frachtami wodnymi. Ponieważ na rynku wszechświatowym musimy konkurować nie tylko dobrocią wywożonych przez nas towarów, lecz ich taniością, ponieważ z drugiej strony ceny korzystnego dla Państwa importu zwiększa niepomiernie drożyzna przewozu, przeto dotąd nie będzie można mówić o wyzyskaniu morza dla potrzeb naszego handlu, dopokąd sprawa komunikacji wodnych nie zostanie należycie uregulowana. Nie linie kolejowe, łączące Polskę z morzem, lecz przede wszystkim Wisła, główna arteria wodna Polski, stanowić będzie łącznik Polski z morzem. Wzdłuż Wisły, w bliskości morza, leżą trzy miasta, które mogłyby odegrać rolę wielkich portów przeładunkowych. Dwa z tych miast ze względu na ich położenie nadgraniczne, na odległość od centralnych połączeń kolejowych roli tej odegrać nie mogą. Ani Grudziądz, ani Tczew nie posiadają warunków po to, by stać się rozdzielnikami dóbr wchodzących i wychodzących z Polski. Jedynie Toruń, posiadający dogodne połączenie z Warszawą a przez nią ze wschodnią połacią Polski, Toruń jest i nie przestanie być nigdy centralnym skupiskiem, przez które cały wschód Polski będzie miał dogodny dostęp do morza, wyzyskując należycie drogi wodne.Zobacz też

 • Toruń i morze część III

  Linia kolejowa Bydgoszcz - Gdynia jest paliatywem. Jest ona doraźnym załatwieniem palącej istotnie potrzeby. Doraźnym, lecz bynajmniej nie najkorzystniejszym dla Polski. Uspławnienie Wisły i budowa kanału węglowego Górny Śląsk - Toruń od razu wyznaczy połączeniu kolejowemu z morzem należyte stanowisko...

 • Toruń i morze część IV

  Utrzymanie tej intensywności na należytym poziomie jest najważniejszym zadaniem rolnictwa pomorskiego. Zadanie to już i w chwili obecnej trudne jest do spełnienia, rolnictwo zaś pomorskie przechodzi stały kryzys. Odległość od Zagłębia węglowego, a co za tym idzie wysokie stawki transportowe...

 • Toruń i morze część V

  Te podstawowe gałęzie pomorskiego przemysłu mogą się utrzymać na poziomie przedwojennym tylko w tym wypadku, jeżeli Pomorze będzie mogło wyzyskać prerogatywy geograficzne, to jest bliskość morza i sieć dróg wodnych...

 • Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.