Toruń międzywojenny część I

Powrót do Polski osłabia na pewien, krótki zresztą okres czasu tętno życia gospodarczego Torunia. Miasto musiało się przystosować do zmienionych warunków istnienia. Po tej chwilowej depresji Toruń poczyna wzrastać a jego gospodarka rozwijać się. I to w szybkim międzywojennybardzo tempie. Osiąga dziś maksymalną w swych dziejach liczbę mieszkańców, przeszło 50.000, razem zaś z Podgórzem, które z Toruniem stanowi jedną całość gospodarczą dosięga 60.000, jest największym, najludniejszym miastem Pomorskim, o najsilniejszym tętnie życia gospodarczego, jak na to wskazuje statystyka kolejowa i podatkowa. Pomimo uciążliwych warunków powojennych, powstaje w Toruniu szereg przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, zakrojonych na szerszą skalę. Przetrzymują one kryzys gospodarczy lat 1924-1925, istnieją dotychczas, co wskazuje, że handel i przemysł toruński opiera się na silnych podstawach. Do tego samego wniosku doprowadza nas znikoma liczba upadłości i nadzorów sądowych. Liczba sądownie zarejestrowanych firm stale wzrasta. Obecnie wynosi ona około 400. Są to firmy prawie wyłącznie polskie, polonizacja bowiem handlu i przemysłu Torunia dokonała się szybko i gruntownie.Zobacz też

 • Toruń międzywojenny część II

  Za czasów polskich powstało kilka nowych, większych zakładów przemysłowych. Ze starszych na pierwszy plan “z wieku i z urzędu” wybija się najstarszy i najsławniejszy przemysł toruński - piernikarstwo. Zatrudnia on największą stosunkowo liczbę robotników...

 • Książnica Miejska część I

  Jubileuszowy dzień 19 lutego 1923 r. jest datą powstania Książnicy Miejskiej im. Kopernika, składającej się z dawnej Biblioteki miejskiej oraz oddanych przez właścicieli w administrację miastu Toruń księgozbiorów Gimnazjum państwowego męskiego w Toruniu, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa “Copernicus Verein fur Wissenschaft und Kunst”...

 • Książnica Miejska część II

  Trzecią specjalnością książnicy dzięki połączeniu bibliotek jest zasobna kolekcja “copernicanów” z pierwszym wydaniem “De revolutionibus orbium coelestium…”, Norymberga, Jan Petreius 1543 na czele. Dzieje bibliotek, które dziś składają się na jedną całość, sięgają końca XV i początki XVI stulecia...

 • darmowa poźyczka od wonga pl na blog.pozyczkabez.pl
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.