Toruń międzywojenny część II

Za czasów polskich powstało kilka nowych, większych zakładów przemysłowych. Ze starszych na pierwszy plan “z wieku i z urzędu” wybija się najstarszy i najsławniejszy przemysł toruński - piernikarstwo. Zatrudnia on największą stosunkowo liczbę robotników. Poza nim istnieją tu fabryki maszyn i narzędzi rolniczych, tartaki, fabryki mebli. Dużą rolę w przemyśle odgrywa przerób wikliny. Przemysł graficzny reprezentują poważne drukarnie, z których jedna już 70 lat znajduje się w rękach polskich. Przemysł spożywczy jest również poważnie rozwinięty na terenie Torunia. Nie mówiąc o wielkich młynach, zaopatrzonych w najnowocześniejsze urządzenia, fabryce przetworów ziemniaczanych, browarów, istnieje tu, za polskich już czasów nowocześnie przebudowana, fabryka makaronu, z powodzeniem konkurująca z obcymi fabrykantami. Roszalnia lnu, poważna fabryka mydła, farb graficznych, gazomierzy, guzików i wiele innych, drobniejszych, nie mówiąc o cegielniach, większych przedsiębiorstwach budowlanych - wszystko to składa się na wyraz przemysłowego życia Torunia. Co do rodzaju handlu - Toruń jest wierny swojej roli, jaką wyznaczyła mu historia. Był i nie przestał być dotąd miastem handlu ziemiopłodami. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w Toruniu znajduje się jedna z najstarszych i największych krajowych firm branży nasiennej. Oprócz oddziału Banku Polskiego oraz dwu oddziałów mniejszych banków poznańskich, Toruń posiada dwa banki samodzielne: Pomorski Bank Rolniczy i Bank Związku Spółek Zarobkowych. Rozwój tych banków jest pomyślny i rola ich w życiu gospodarczym Pomorza nadzwyczaj doniosła.Zobacz też

 • Książnica Miejska część I

  Jubileuszowy dzień 19 lutego 1923 r. jest datą powstania Książnicy Miejskiej im. Kopernika, składającej się z dawnej Biblioteki miejskiej oraz oddanych przez właścicieli w administrację miastu Toruń księgozbiorów Gimnazjum państwowego męskiego w Toruniu, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa “Copernicus Verein fur Wissenschaft und Kunst”...

 • Książnica Miejska część II

  Trzecią specjalnością książnicy dzięki połączeniu bibliotek jest zasobna kolekcja “copernicanów” z pierwszym wydaniem “De revolutionibus orbium coelestium…”, Norymberga, Jan Petreius 1543 na czele. Dzieje bibliotek, które dziś składają się na jedną całość, sięgają końca XV i początki XVI stulecia...

 • Książnica Miejska część III

  Od XVI w. wykładano w gimnazjum język polski, a działalność naukowa profesorów toruńskich utrzymujących żywe stosunki z zagranicą jest godna uwagi. Oni, szczególnie w czasach saskich, “pierwsi - słuszne są słowa Łukaszewicza - obudzili w Polsce zamiłowanie do rzeczy ojczystych”...

 • polecam akumulator szczecin www.e-moto.pl
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.