Towarzystwo Naukowe część I

Zygmunt Działowski, powstaniec z roku 1863 i podróżnik dał impuls do założenia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Z inicjatywy jego utworzył się komitet w Toruniu, do którego należeli prócz Działowskiego także dr Donimirski z Toruniu i M. Szczaniecki z Nawry. TNTKomitet ten przygotował projekt statutu i zwołał zebranie konstytucyjne na 16 grudnia 1875 r. w Toruniu. Po ożywionej dyskusji, uznano potrzebę stworzenia organizacji naukowej dla Pomorza i przyjęto nazwę: Towarzystwa Naukowego w Toruniu dla Prus Zachodnich i ziem przyległych. Odtąd rozpoczęło towarzystwo swe normalne życie naukowe. Od tej pory Toruń stał się prężnym środkiem polskiej myśli naukowej. Patrząc na półwiekową działalność TNT rozróżnić możemy w niej trzy okresy. Pierwszy od 1876-84, drugi 1897-1913, trzeci od 1915 do 1939. Pierwszy okres był okresem organizacyjnym. Stworzono w tym czasie tak ideowe jak i materialne podstawy Towarzystwa, na których się ono dotąd opiera. W roku 1876 utworzono muzeum i założono początki biblioteki. Kilka lat później powstaje towarzystwo akcyjne, które kładzie kamień węgielny pod gmach Muzeum”, w którym po wykończeniu umieszczono zbiory i bibliotekę. Gmach ten był nie tylko siedzibą TNT, ale zarazem ośrodkiem kultury polskiej całej naszej dzielnicy.Zobacz też

 • Towarzystwo Naukowe część II

  Wszystkiego tego dokonano dzięki energii prezesa, Ignacego Łyskowskiego. Po pierwszym okresie rozwoju nastąpił kilkuletni zastój. Ożywił TNT na nowo ks. Kujot z chwilą, gdy został jego prezesem. Liczba członków wzrasta szybko i dochodzi wreszcie do 600...

 • Towarzystwo Naukowe część III

  Wartość pracy TNT była i jest dla polskości Pomorza niezmiernie ważną, a dla oceny polskości tej dzielnicy może walorem decydującym. Praca ta jest samoistnym, rodzimym wyrazem polskiego ducha tu osiadłej ludności, jest nie tylko przenikaniem przeszłości...

 • Zbiory muzealne część I

  Toruń posiada bogate zbiory muzealne. Muzeum miejskie zostało założone w r. 1861. Drogą darowizn, ofiar, oraz włączenia do muzeum własności miasta, powstały zbiory poważne, posiadające wybitne znaczenie dla badacza przeszłości miasta oraz kultury miejskiej w ogólności...

 • Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.