Towarzystwo Naukowe część III

Wartość pracy TNT była i jest dla polskości Pomorza niezmiernie ważną, a dla oceny polskości tej dzielnicy może walorem decydującym. Praca ta jest samoistnym, rodzimym wyrazem polskiego ducha tu osiadłej ludności, jest nie tylko przenikaniem przeszłości, ale zarazem powtórnym przeżyciem i umiłowaniem czasów i przeżyć poprzednich generacji, których krew nie wystygła, lecz w pulsie dziś w zasiedziałej ludności. Pierwsze muzeum Towarzystwa Naukowego mieściło się na ul. Żeglarskiej w prywatnym mieszkaniu. Lecz już 1881 r. położono kamień węgielny pod nowy gmach na ul. Wysokiej, dając mu nazwę “Muzeum”. Tu przeniesiono w r. 1883 zbiory na salę II. piętra, gdzie pozostały aż do chwili otwarcia książnicy im. Kopernika, której odstąpiono salę dla biblioteki, a zbiory muzealne przeniesiono do dwóch przyległych pokojów. Na czoło zbiorów wysuwa się dział przedhistoryczny tak co do ilości, jako też co do wartości naukowej. Prócz działu przedhistorycznego istnieją działy: przyrodniczy i historyczny. Do pierwszego należą próby geognostyczne według układu petrograficznego z Pomorza, z innych części Polski, z Norwegii, Syberii i wreszcie skamieliny z różnych warstw Pomorza. Ten udział uporządkował, oznaczył i skatalogował G. Ossowski, wnosząc doń ciekawe zabytki z Wołynia. Dział zabytków historycznych obejmuje malarstwo, rzeźbę, sztukę stosowaną numizmatykę, ludoznawstwo i pamiątki historyczne. Towarzystwo Naukowe w Toruniu w warunkach nadzwyczajnych trudnych stworzyło muzeum, napełniło je cennymi zbiorami i sumptem prywatnym utrzymywało przez 50 lat, co gdzie indziej nawet pomimo fachowej i materialnej pomocy władz rządowych nie zawsze się udaje.Zobacz też

 • Zbiory muzealne część I

  Toruń posiada bogate zbiory muzealne. Muzeum miejskie zostało założone w r. 1861. Drogą darowizn, ofiar, oraz włączenia do muzeum własności miasta, powstały zbiory poważne, posiadające wybitne znaczenie dla badacza przeszłości miasta oraz kultury miejskiej w ogólności

 • Zbiory muzealne część II

  Bogata kolekcja strojów mieszczańskich z różnych epok, drobiazgów, robótek kobiecych odsłaniają przed oczyma wnętrze mieszczańskich mieszkań. Bogaty zbiór portretów burmistrzów i panów rady uzupełnia materiał kostiumologiczny. Pomiędzy tymi portretami są niektóre wyróżniające się artyzmem wykonania...

 • Toruń i morze część I

  Włączenie Pomorza do granic Rzeczypospolitej stworzyło dlań nadzwyczaj korzystne warunki rozwojowe. Pomorze, które, pod panowaniem pruskim, było gospodarczo zaniedbane, stało się obecnie jedynym połączeniem Państwa Polskiego z morzem, pomostem, przez który siłą rzeczy przejść musi cały handel morski....

 • Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.