Towarzystwo Naukowe część II

Wszystkiego tego dokonano dzięki energii prezesa, Ignacego Łyskowskiego. Po pierwszym okresie rozwoju nastąpił kilkuletni zastój. Ożywił TNT na nowo ks. Kujot z chwilą, gdy został jego prezesem. Liczba członków wzrasta szybko i dochodzi wreszcie do 600. Od tego roku produkcja naukowa towarzystwa nie ustaje, przeciwnie wciąż rośnie. Stale wychodzą roczniki i publikacje źródeł - Fontes, a od r. 1908 także “Zapiski“, zawierające przyczynki do zagadnień historycznych. Lwia część tej produkcji duchowej jest bezsprzecznie dziełem Kujota. Jego “Wojna 1410 roku” - “Kto założył parafie” - “Dzieje Prus Zachodnich” stanowią chlubę Towarzystwa. Był on “spiritus rector” zespołu pracowników naukowych jak dr Łęgowski, ks. dr Panske, ks. Czapla, Wojciech Kętrzyński, dr Kazimierz Nitsch i inni. Gdy ks. Kujota nie stało (r. 1915), przyszły znów ciężkie czasy na Towarzystwo. Wojna światowa i jej realne skutki podcięły jego byt. Zabrakło środków pieniężnych na druki. Dopiero po przejęciu Pomorza przez Państwo Polskie podjęto wysiłki ku ożywieniu Towarzystwa. W czasie powojennym przeprowadziło Towarzystwo reorganizację. Stworzono w łonie Towarzystwa wydziały: historyczno-archeologiczny, przyrodniczo-medyczny i ostatnio teologiczny.Zobacz też

 • Towarzystwo Naukowe część III

  Wartość pracy TNT była i jest dla polskości Pomorza niezmiernie ważną, a dla oceny polskości tej dzielnicy może walorem decydującym. Praca ta jest samoistnym, rodzimym wyrazem polskiego ducha tu osiadłej ludności, jest nie tylko przenikaniem przeszłości

 • Zbiory muzealne część I

  Toruń posiada bogate zbiory muzealne. Muzeum miejskie zostało założone w r. 1861. Drogą darowizn, ofiar, oraz włączenia do muzeum własności miasta, powstały zbiory poważne, posiadające wybitne znaczenie dla badacza przeszłości miasta oraz kultury miejskiej w ogólności...

 • Zbiory muzealne część II

  Bogata kolekcja strojów mieszczańskich z różnych epok, drobiazgów, robótek kobiecych odsłaniają przed oczyma wnętrze mieszczańskich mieszkań. Bogaty zbiór portretów burmistrzów i panów rady uzupełnia materiał kostiumologiczny. Pomiędzy tymi portretami są niektóre wyróżniające się artyzmem wykonania...

 • Zobacz ekskluzywne sale weselne w głrach
   Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.