Transport część I

Toruń za czasów zaborczych traktowany był jako jedyne, centralne niejako wrota pomiędzy Wschodem, a Zachodem. Wisłą, a później zbudowaną w r. 1861 pierwszą linią kolejową łączącą ówczesną Rosję z Prusami, a przez nie z Zachodem, szedł cały niemal handel lądowy tramwajzagraniczny Rosji. Nic też dziwnego, że Toruń w szybkim tempie rozwijał się jako znaczny węzeł kolejowy, jako ważny punkt handlu tranzytowego w kierunku zarówno na zachód (Berlin), jako też na wschód (Prusy Wschodnie) i północ (Gdańsk, Szczecin). Ta właśnie okoliczność sprawiła, że połączenia kolejowe, jakimi rozporządza Toruń są najwygodniejsze, że stał się on centralnym punktem, w którym schodzą się wszystkie niemal ważniejsze linie kolejowe dzisiejszego Pomorza, że jest on jedynym łącznikiem pomiędzy prawobrzeżną częścią naszej dzielnicy a resztą kraju. Wystarczy spojrzeć na mapę połączeń kolejowych Pomorza, by się przekonać, że powiaty, leżące na prawym brzegu Wisły nie mogą pominąć Torunia, wszystkie zaś lewobrzeżne są związane z Toruniem bądź bezpośrednio, bądź dogodnymi połączeniami.Zobacz też

 • Transport część II

  Nic dziwnego więc, że przez Toruń przejeżdża znaczna ilość pociągów zarówno osobowych dalekobieżnych, jak lokalnych i towarowych. Przez stacje Toruń (Przedmieście, Miasto, Mokre, Szkolną) przejeżdża 138 pociągów osobowych zwyczajnych, 16 pociągów osobowych pospiesznych...

 • Toruń międzywojenny część I

  Powrót do Polski osłabia na pewien, krótki zresztą okres czasu tętno życia gospodarczego Torunia. Miasto musiało się przystosować do zmienionych warunków istnienia. Po tej chwilowej depresji Toruń poczyna wzrastać a jego gospodarka rozwijać się. I to w szybkim bardzo tempie...

 • Toruń międzywojenny część II

  Za czasów polskich powstało kilka nowych, większych zakładów przemysłowych. Ze starszych na pierwszy plan “z wieku i z urzędu” wybija się najstarszy i najsławniejszy przemysł toruński - piernikarstwo. Zatrudnia on największą stosunkowo liczbę robotników...

 • Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.