Transport część II

Nic dziwnego więc, że przez Toruń przejeżdża znaczna ilość pociągów zarówno osobowych dalekobieżnych, jak lokalnych i towarowych. dworzec_pkpPrzez stacje Toruń (Przedmieście, Miasto, Mokre, Szkolną) przejeżdża 138 pociągów osobowych zwyczajnych, 16 pociągów osobowych pospiesznych, 52 pociągów towarowych na dobę. Ogólna więc liczba pociągów przejeżdżających przez stacje toruńskie wynosi 206 pociągów na dobę. Ruch osobowy na stacjach toruńskich przedstawia się w cyfrach, jak następuje: przyjeżdża do Torunia 4800 osób na dobę, wyjeżdża z Torunia 4200 osób na dobę. Ruch towarowy, jako obrót na dworcach toruńskich wyraża się sumą 1900 ton na dobę. Ruch towarowy w porcie (nie uwzględniając portu drzewnego) osiąga przeciętnie cyfrę 1200 ton na dobę. Cyfry te świadczą najwymowniej o żywotności węzła kolejowego w Toruniu, a więc o ważności Torunia, jako ośrodka życia gospodarczego. Transport kolejowy umożliwia rozwój gospodarczy Torunia.Zobacz też

 • Toruń międzywojenny część I

  Powrót do Polski osłabia na pewien, krótki zresztą okres czasu tętno życia gospodarczego Torunia. Miasto musiało się przystosować do zmienionych warunków istnienia. Po tej chwilowej depresji Toruń poczyna wzrastać a jego gospodarka rozwijać się. I to w szybkim bardzo tempie...

 • Toruń międzywojenny część II

  Za czasów polskich powstało kilka nowych, większych zakładów przemysłowych. Ze starszych na pierwszy plan “z wieku i z urzędu” wybija się najstarszy i najsławniejszy przemysł toruński - piernikarstwo. Zatrudnia on największą stosunkowo liczbę robotników...

 • Książnica Miejska część I

  Jubileuszowy dzień 19 lutego 1923 r. jest datą powstania Książnicy Miejskiej im. Kopernika, składającej się z dawnej Biblioteki miejskiej oraz oddanych przez właścicieli w administrację miastu Toruń księgozbiorów Gimnazjum państwowego męskiego w Toruniu, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa “Copernicus Verein fur Wissenschaft und Kunst”...

 • Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.