Zbiory muzealne część II

Bogata kolekcja strojów mieszczańskich z różnych epok, drobiazgów, robótek kobiecych odsłaniają przed oczyma wnętrze mieszczańskich mieszkań. Bogaty zbiór portretów burmistrzów i panów rady uzupełnia materiał kostiumologiczny. Pomiędzy tymi portretami są niektóre wyróżniające się artyzmem wykonania, jak np. portret nieznanego mężczyzny z r. 1572, portret Mikołaja Huebnera, pędzla Strobla i inne. Są portrety królów polskich, pomiędzy którymi jest portret Augusta III de Silvestra i Stanisława Augusta, pędzla Baciarellego. Z militariów polskich wymienić należy chorągwie wojska kwarcianego z początku XVIII wieku oraz unikat swego rodzaju - apteka polowa wojska polskiego z czasów Kościuszki. Archiwum miejskie zawiera przebogaty i bezcenny zbiór aktów, począwszy od r. 1383. Jest to najkompletniejszy zbiór dokumentów, odnoszących się do dziejów i miasta i Prus Królewskich, Toruń bowiem miał przywilej przechowywania dokumentów Stanów Pruskich. Znaczną lukę w archiwum uczyniły pożary, które niszczyły Ratusz. Pomimo to archiwum miejskie toruńskie zawiera w sobie wszystko niemal, co z dawnego dorobku archiwalnego Prus ocalało.Zobacz też

 • Toruń i morze część I

  Włączenie Pomorza do granic Rzeczypospolitej stworzyło dlań nadzwyczaj korzystne warunki rozwojowe. Pomorze, które, pod panowaniem pruskim, było gospodarczo zaniedbane, stało się obecnie jedynym połączeniem Państwa Polskiego z morzem, pomostem, przez który siłą rzeczy przejść musi cały handel morski...

 • Toruń i morze część II

  Frachty kolejowe bowiem w Polsce, i na całym świecie zresztą, zawsze są drogie i nie wytrzymują współzawodnictwa z frachtami wodnymi. Ponieważ na rynku wszechświatowym musimy konkurować nie tylko dobrocią wywożonych przez nas towarów, lecz ich taniością...

 • Toruń i morze część III

  Linia kolejowa Bydgoszcz - Gdynia jest paliatywem. Jest ona doraźnym załatwieniem palącej istotnie potrzeby. Doraźnym, lecz bynajmniej nie najkorzystniejszym dla Polski. Uspławnienie Wisły i budowa kanału węglowego Górny Śląsk - Toruń od razu wyznaczy połączeniu kolejowemu z morzem należyte stanowisko...

 • Untitled Document

  Copyright @ 2009 Toruń Moje Miasto.